KD Ms. NHÀN 01224114339 - Mr. TÀI 0908872094
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI
Hotline: KD Ms. NHÀN 01224114339 - Mr. TÀI 0908872094
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI
Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

Thiết kế, thi công, lắp đặt các Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của các Doanh nghiệp 

Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Add :287/16 Chu Văn An, p12, bình thạnh
Tel: 0977 69 3355- 0917 28 4343 -  0903 67 1020
Email:
Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường

Thiết kế, thi công, lắp đặt các Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của các Doanh nghiệp 

Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

Thiết kế, thi công, lắp đặt các Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của các Doanh nghiệp 

Hotline KD Ms. NHÀN 01224114339 - Mr. TÀI 0908872094