0901 114 114
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI
Hotline: 0901 114 114
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI

BƠM BÙ PENTAX 4kw

Giá bán : 0 VNĐ
Mô tả ngắn:
Bơm bù Pentax:
MODEL: U7V-550/10T
P= 4kw
Q= 2.4-10.2m3/h
H= 123.8-61.0m
Vòng tua: 2900rpm
thông tin chi tiết
Có thể bạn quan tâm
Hotline 0901 114 114