0901 114 114
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI
Hotline: 0901 114 114
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI

ĐẦU BƠM EBARA

Giá bán : 0 VNĐ
Mô tả ngắn:

ĐẦU BƠM EBARA

NHẬP KHẨU 100%

thông tin chi tiết

STT

TÊN  HÀNG

1

Động cơ huyndai D4BB        CA40-250A (15Hp)

2

Động cơ huyndai D4BB        CA50-250C 20Hp

3

Động cơ huyndai D4BB        CA50-250B 25Hp

4

Động cơ huyndai D4BB        CA50-250A 30Hp

5

Động cơ huyndai D4BB        CA65-250B 40Hp

6

Động cơ huyndai D4BB        CA65-250A 50Hp

7

Động cơ huyndai D4BB        CA100-250B 60Hp

8

Động cơ huyndai D4BB        CA100-250C 80Hp

9

Động cơ huyndai D4BB        CA100-275B 130Hp

Có thể bạn quan tâm
Hotline 0901 114 114