KD Ms. NHÀN 01224114339 - Mr. TÀI 0908872094
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI
Hotline: KD Ms. NHÀN 01224114339 - Mr. TÀI 0908872094
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

  TK  NGÂN HÀNG SACOMBANK
Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Long.
Số tk : 0600.8453.3400 .
Mở tại: chi nhánh Bình Thạnh
  TK  NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
Chủ TK: Nguyễn Đức Long
Số tk : 0531.0009.7678
Mở tại Chi nhánh Bình Thạnh
  TK NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:
Nguyễn Đức Long 
Số tk : 010 858 7168 
Mở tại Chi nhánh  Bình Thạnh
  TK  NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 
Chủ TK: Nguyễn Đức Long.
Số tk : 190 280 8909 4014
Mở tại Chi nhánh Bình Thạnh
  TK  NGÂN HÀNG AGRIBANK 
Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Long
Số tk : 638.020515.8748
Mở tại: Chi nhánh Bình Thạnh
  TK NGÂN HÀNG VIETINBANK 

Chủ TK: Nguyễn Đức Long. 
Số tk : 711 aa916 7647
Mở tại Chi nhánh Bình Thạnh
Thông tin khác
Hotline KD Ms. NHÀN 01224114339 - Mr. TÀI 0908872094