0901 114 114
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI
Hotline: 0901 114 114
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - ĐIỆN CƠ TÂN NHÂN TÀI
TƯ VẪN KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ PCCC

TƯ VẪN KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ PCCC

- Thử nghiệm bơm, kiểm tra kỹ thuật về bơm PCCC

- KIỂM ĐỊNH BƠM PCCC

Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

Thiết kế, thi công, lắp đặt các Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của các Doanh nghiệp 

Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Add :287/16 Chu Văn An, p12, bình thạnh
Tel: 0977 69 3355- 0917 28 4343 -  0903 67 1020
Email:
Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường

Thiết kế, thi công, lắp đặt các Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của các Doanh nghiệp 

Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

Thiết kế, thi công, lắp đặt các Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của các Doanh nghiệp 

Hotline 0901 114 114